15.5.06

List of published works

in blue: music for mixed voices (SATB)

in red: music for upper voices (SA)


Ave Mariaop. 2, núm. 3 (2001)

SATB  a cappella. 10 min. Text: litúrgic (llatí) 

FCEC (ref. 193) https://www.fcec.cat/partitures/partitures.html


La llegenda de Sant Jordi op. 8 (2004)

SAB (div. T/B opcional), narrador i acompanyament instrumental. 30 min.

Text: Bernat Romaní (català) (versió en anglès en preparació)

3 versions:

  1. amb orquestra (2 Fl, 2 Ob, 2 Cl, 2 Fg, 4 Cor, 2 Tpt, 3 Trb, Tuba, Timp (3), Perc (Tgl, Plat suspès, Plats, Caixa i Glk), 1 Pno, Corda. NO PUBLICADA

  2. amb conjunt de de cambra (8 músics): Fl, Cl, Perc (Timp, Tgl, Plat suspès, Plats, Caixa i Glk), Piano, quartet de corda (2 Vl, Vla, Vc). NO PUBLICADA

  3. amb piano. CLIVIS Ref. DE765 / PILES Ref. CLP1258

La particel·la coral es ven en paquets de 12. Ref. PILES CLP0933

Distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ 


Cançons de ciutat op. 9 (2006)

SAB i piano. 15 min. Col·lecció de 4 cançons. Text: Bernat Romaní (català)

Distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

CLIVIS ref. E579 / PILES CLP0094

http://pilesmusic.com/es/ 


Magnificat op.11 (2008)

SSAB i acompanyament instrumental. 25 min. Text: litúrgic (llatí)

2 versions:

a) amb orquestra de cambra (dificultat baixa): 2 Fl, Ob, Cl, Pno, Corda. (CLIVIS Referència DE747 / PILES Ref. CLP0400)

b) amb piano (CLIVIS Referència DE746)

La particel·la coral es ven en paquets de 12 (CLIVIS Ref. DC0533 / PILES Ref. CLP0011)

CLIVIS PUBLICACIONS

Distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ 


Veni, creator spiritus op. 12 (2009)

SSATB i acompanyament instrumental. 12 min. Text: litúrgic (llatí)

2 versions:

a) amb orquestra (2 Fl, 2 Ob, 2 Cl, 2 Fg, 2 Cor, 2 Tpt, Timp, Pno/Arpa, Corda)

b) amb piano a 4 mans

La particel·la coral es ven en paquets de 12

CLIVIS PUBLICACIONS

Distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ Pastors a Betlem op. 14 (2010)

SATB, Cor infantil i acompanyament instrumental. 15 min. Text: Jacint Verdaguer (català)

2 versions:

a) amb orquestra de cambra: Fl, Ob, Cl, Tpt, Perc, Piano, Corda

b) amb piano

La particel·la coral es ven en paquets de 20

EDITORIAL DE MÚSICA BOILEAU

https://www.boileau-music.com/ca/


Vacuum monumentum op. 16 (2012)

El sepulcre buit” (la resurrecció). 

SATB i acompanyament instrumental. 15 min.

Text: Lluc 24, 1-12 (llatí)

2 versions:

a) amb orquestra (2 Fl, 2 Ob, 2 Cl, 2 Fg, 4 Cor, 3 Tpt, 3 Trb, Tba, Timp, 2 Perc (Trgl, Piatto s., Piatti, G.C., Ttam), Arp, Corda).

b) amb piano a 4 mans

La particel·la coral es ven en paquets de 12 (CLIVIS ref. C530)

CLIVIS PUBLICACIONS

Distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA


Psalmus 126 op. 17 (2013)

SSATB a cappella. 15 min. Text: litúrgic (llatí)

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/


Dos poemes de Màrius Torres op. 18 (2014)

SATB i piano. 10 min.

Text: Màrius Torres (Paraules de la nit / Cançó a Mahalta) (català) (versió en anglès en preparació)

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 


Quam dilecta op. 19 (2015)

SATB + Cor infantil a l'uníson (S) i piano. 4:00 min. Text: Salm 83 (84)

Encàrrec de la Sagrada Família de Barcelona

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ 


Una particel·la adaptada a orgue té la referència C543p


Paisatges de Mallorca op. 20 (2015)

SA i piano. 17 min. Text: Narcís Munsó (català)

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ Mariagneta op. 21 (2015)

SATB i piano. 3:30 min. Text: tradicional (català)

Encàrrec de l'Homenatge a Rafael Patxot i a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya

Editada per la FCEC (ref. 241) https://www.fcec.cat/partitures/partitures.html


Sub tuum praesidium op. 22 (2015)

SSSAAA a cappella. 5:00 min. Text: litúrgic (llatí)

FICTA EDICIONS

https://www.ficta.cat/ca/


Natura m'atura op. 23 (2014-15)

SAB i piano. Text: Narcís Munsó

Col·lecció de 8 cançons:

1. Tardor

2. Clavell de pastor

3. Ton cor és flor rosada

4. Focs de Blanes

5. El forc d'alls

6. Roda de carro

7. Ginjoler

8. D'una fulla, fulla

Cada una es ven en paquets de 12, distribuïdes per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

CLIVIS PUBLICACIONS

http://pilesmusic.com/es/ 


Quam pulchra es op. 24 (2015)

SATB a cappella (divisi). 5:30 min. Text: canticum canticorum 4 (1, 7, 9); 2 (10-12, 14) (llatí)

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ Caelus novus et terra nova op. 25 (2016)

SATB a cappella (divisi). 3:00 min. Text: Apocalipsi 21, 1-4 (llatí)

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ Beatitudines op. 26 (2016)

SATB + piano. 5:00 min. Text: Mateu 5, 3-12 (llatí)

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ Ego sum lux op. 27 (2017)

SSA a cappella. 4:00 min. Text: Marta Darder (llatí)

Encàrrec del Cor Euridice en el seu 25è aniversari

FICTA EDICIONS https://www.ficta.cat/ca/


Un capaltard d'octubre op. 28 (2019)

SATB i acompanyament instrumental. Text: Màrius Torres (català). 7:30 min.

2 versions

a) SATB + piano

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

b) SATB + orquestra de corda

http://pilesmusic.com/es/ 


Anima mea op. 29 (2019)

SATB a cappella. 2:30 min. Text: Salm 119,109 (llatí)

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/ 


Visitabit nos oriens op. 30 (2019)

SATB a cappella. 5:30 min. Text: Lc 1, 78-79 (llatí)

CLIVIS PUBLICACIONS

Es ven en paquets de 12, distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA

http://pilesmusic.com/es/