19.7.22

Raimon Romaní Cornet (Barcelona 1974) va fer els primers passos musicals en si de la pròpia família i a L’ Arc. Posteriorment va cursar estudis oficials al conservatori fins a obtenir les titulacions de composició i direcció d’orquestra. Paral·lelament s'inicià en la direcció coral de la mà de Manuel Cabero i amplià la formació als cursos de la FCEC i d'Europa Cantat. És professor d’harmonia, cant coral, orquestra, anàlisi musical i trompa al Conservatori de Sant Cugat i a l'Escola de Música i Dansa Fusió de Sant Cugat. Dirigeix corals des del 1994. Sota la seva direcció, algunes corals del Conservatori han obtingut premis a certàmens corals.

Raimon Romaní Cornet (Barcelona 1974) took his first musical steps in his own family and at L'Arc. He holds a degree in Composition, as well as a degree in Orchestra Conducting. At the same time, he took lessons in choral conducting under the guidance of Manuel Cabero and he furthered his training and knowledge following the courses organized by the FCEC and Europa Cantat. He teaches harmony, choral singing, orchestra, musical analysis and french horn at Conservatory of Sant Cugat and at Escola de Música i Dansa Fusió in Sant Cugat. He has been conducting choirs since 1994. Under his direction some choirs of the Conservatory has won prizes at choral contests.

Raimon Romaní Cornet (Barcelona 1974) dio sus primeros pasos musicales en si de la propia familia y en L´Arc. Posteriormente cursó estudios oficiales en el conservatorio hasta obtener las titulaciones de composición y dirección de orquesta. Paralelamente se inició en la dirección coral de la mano de Manuel Cabero y amplió la formación en los cursos de la FCEC i de Europa Cantat. Es profesor de armonía, canto coral, orquesta, análisis musical y trompa en el Conservatorio de Sant Cugat del Vallès y en la Escola de Música i Dansa Fusió de la misma población. Dirige corales desde 1994. Bajo su dirección, algunos coros del Conservatorio han obtenido premios en concursos corales.LIST OF PUBLISHED WORKS

LLISTA D'OBRES PUBLICADES

(SATB in blue / en blau)

(SA in green / en verd)


Ave Maria op. 2, n. 3 (2001)

SATB (4') (latin) 

FCEC (ref. 193) https://www.wscm11.cat/


L’estrella guiadora op. 7 (2004)

SATB (2')

Arr. nadala tradicional - traditional christmas song (catalan)

FICTA EDICIONS https://www.ficta.cat/ca/


La llegenda de Sant Jordi op. 8 (2004) 

Text: Bernat Romaní (català) (versió en anglès en preparació)

SAB (div. T/B opcional), narrador i... (30')

Versió 1) amb orquestra (2222-2231-timp-perc-piano-corda). NO PUBLICADA

Versió 2) amb conjunt de 8 músics: Fl, Cl, Perc, Piano, quartet de corda NO PUBLICADA

Versió 3) amb piano. CLIVIS Ref. DE765

La particel·la coral es ven en un mínim de 12 ex.

Distribuïda per PILES Ref. CLP0933 http://pilesmusic.com/es/ 

 https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 


Cançons de ciutat op. 9 (2006)

SAB + piano (15') Cicle de 4 cançons. Text: Bernat Romaní (català)

L’home del banc – Amb dues rodes – T’he buscat – Ciutat encantada 

CLIVIS ref. E579 https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon

Distribuïda per PILES – ref. CLP0094 http://pilesmusic.com/es/ 


Magnificat op.11 (2008)

(25 ') Llatí

Versió 1) orq. 2110-0000-0-piano-str  + SSAB

(CLIVIS Ref. DE747 / PILES Ref. CLP0400)

Versió 2) piano + SSAB  (Ref. DE746)

          CLIVIS PUBLICACIONS Ref.: DC0533  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA Ref. CLP0011 http://pilesmusic.com/es/ 

La particel·la coral es ven en un mínim de 12 ex.


Veni, creator spiritus op.12 (2009)

(10')

Versió 1) orquestra (2222-2200-timp-piano-str) (ref. E724) + SSATB

Versió 2) piano 4 mans/hands (ref. C0529) + SSATB

Versió 3) piano red. + SSATB

Versió 4) orquestra (0000-00-0-org-str) + SSATB

CLIVIS PUBLICACIONS  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 

La particel·la coral es ven en un mínim de 12 ex.


Pastors a Betlem op. 14 (2010)

(15') Text: Jacint Verdaguer (català)

Versió 1) orquestra de cambra: Fl, Ob, Cl, Tpt, Perc, Piano, Corda SATB i cor infantil (S)

Versió 2) piano + SATB i cor infantil (S)

EDITORIAL DE MÚSICA BOILEAU https://www.boileau-music.com/ca/autors/romani-raimon

La particel·la coral es ven en paquets de 20

https://www.youtube.com/watch?v=j50xUd9C7hs


Vacuum monumentum op. 16 (2012)

“El sepulcre buit” (la resurrecció). Text: Lluc 24, 1-12 (latin) (15')

Versió 1) (2222-2331-timp-perc-harp-str) SATB

Versió 2) piano 4 mans/hands + SATB

CLIVIS PUBLICACIONS  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 

La particel·la coral es ven en un mínim de 12 ex. (ref.C0530)


Psalmus 126 op. 17 (2013)

SSATB (15')

CLIVIS PUBLICACIONS Ref. C0534   https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/

 

Dos poemes de Màrius Torres op.18 (2014) - Text: Màrius Torres

SATB + piano (10')

Paraules de la nit / Cançó a Mahalta (versió en anglès en preparació)

Ref. C0536

CLIVIS PUBLICACIONS  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 

 

Quam dilecta op. 19 (2015)

(4') Text: Salm 83 (84) 

SATB + unison choir (S) + piano (or organ) Ref C0543. Organ part ref. C543p

CLIVIS PUBLICACIONS  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 

 

Paisatges de Mallorca op. 20 (2015) - Text: Narcís Munsó

SA i piano. (17')

Cala Sant Vicenç, Na Foradada, S’Albufera de Mallorca, Es Pontàs, Ses Fonts Ufanes, Torrent de Pareis

CLIVIS PUBLICACIONS  C0542  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 

 

Mariagneta op. 21 (2015)

SATB i piano. (3'30''). Text: tradicional (català)

Encàrrec de l'Homenatge a Rafael Patxot i a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya

Editada per la FCEC (ref. 241) https://www.wscm11.cat/

 

Sub tuum praesidium op. 22 (2015)

SSSAAA (5') (llatí)

FICTA EDICIONS https://www.ficta.cat/ca/

 

Natura m'atura op. 23 (2014-15) - Text: Narcís Munsó

SAB i piano. 

Col·lecció de 8 cançons:

1. Tardor -  ref.C0548

2. Clavell de pastor – ref.C0549

3. Ton cor és flor rosada – ref.C0550

4. Focs de Blanes – ref.C0551

5. El forc d'alls – ref.C0552

6. Roda de carro – ref.C0553

7. Ginjoler – ref.C0554

8. D'una fulla, fulla – ref.C0555

CLIVIS PUBLICACIONS  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

distribuïdes per PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 

Minimum order 12 copies per item


Quam pulchra es op. 24 (2015)

Text: Canticum canticorum 4 (1, 7, 9); 2 (10-12, 14) (latin)

SATB (divisi) (5'30'') 

CLIVIS PUBLICACIONS Ref.C0547 https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 


Caelus novus et terra nova op. 25 (2016)

Text: Apocalypsis Ioanes 21, 1-4 (latin)

SATB (divisi) (3')

CLIVIS PUBLICACIONS  Ref.C0545  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 


Beatitudines op. 26 (2016) - Text: Mt 5, 3-12 (latin)

SATB + piano (5')

CLIVIS PUBLICACIONS Ref.C0546  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 


Ego sum lux op. 27 (2017)

SSA a cappella. (4') Text: Marta Darder (llatí)

Encàrrec del Cor Euridice en el seu 25è aniversari

FICTA EDICIONS https://www.ficta.cat/ca/

 

Un capaltard d'octubre op. 28 (2019) - Text: Màrius Torres. 

SATB i acompanyament instrumental. (7'30'')

2 versions

1. SATB + piano  Ref. E818

2. SATB + orquestra de corda

CLIVIS PUBLICACIONS  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

distribuïda per PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 


Anima mea op. 29 (2019) - Text: Ps 119,109 (latin)

SATB (2'30'')

CLIVIS PUBLICACIONS Ref.C0557  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 


Visitabit nos oriens op. 30 (2019) - Text: Lc 1, 78-79 (latin)

SATB (5'30'')

CLIVIS PUBLICACIONS Ref.C0558 https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 


Petrarca a tre voci op. 35 (2021)

Text: Francesco Petrarca (italiano)

SAB (18')

CLIVIS PUBLICACIONS  Ref. C0562  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/ 


El rossinyol i l'Hereu Riera op. 41 (2023)

arranjament de 2 cançons tradicionals catalanes

SATB (divisi) (4'30'')

CLIVIS PUBLICACIONS  https://www.clivis.cat/ca/37_romani-raimon?p=4 

Distributor: PILES EDITORIAL DE MÚSICA http://pilesmusic.com/es/